Trénujeme Business English s podporou ČR a EU

V roce 2017 jsme se zaměřili na trénink našich jazykových dovedností. Protože spolupracujeme zejména s americkými společnostmi, potřebujeme mít srozumitelný anglický projev slovem i písmem. Naší náplní práce jsou hovory s americkými klienty, kterým představujeme naše služby, řídíme jejich projekty a analyzujeme aktuální stav jejich webu. Inovaci produktů a procesů zajišťujeme průzkumem trhu a úzkým kontaktem se zákazníky našich klientů například formou emailové technické podpory. Jedním z našich klientů je webový portál, který navštíví denně 100 až 200 tisíc lidí.

Proč až nyní?

O jazykovém kurzu jsme uvažovali už dříve. Jednu dobu za námi docházel lektor procvičovat obecnou angličtinu. Ukázalo se však, že to neodpovídá našim potřebám. Časem navíc přibyly nové projekty a přes množství práce jsme se nemohli k nějakému vzdělávání vůbec propracovat. Uvědomujeme si ovšem, že kvalita naší práce, spokojenost zákazníků i zaměstnanců se vzděláváním úzce souvisí. Snažili jsme se proto najít cestu ke kvalitnímu jazykovému kurzu, který bude mít efekt a zároveň nebude příliš obtížný na realizaci.

Na přelomu roku 2015-2016 zveřejnil Úřad práce projekt POVEZ II (Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II). V rámci projektu je možné žádat o dotaci na 100 % mzdových výdajů za dobu, kterou zaměstnanci stráví na odborném kurzu, a také 85 % nákladů na vzdělávací aktivitu. Prostředky jsou poskytovány z operačního programu Zaměstnanost Evropského sociálního fondu a ze Státního fondu ČR. Tento projekt poběží až do roku 2020 a my jsme se rozhodli podat žádost hned do 1. kola výzvy v červnu 2016. Protože zájem o dotace byl nečekaně velký, trvalo více než tři měsíce, než naše žádost prošla schvalovacím procesem a úpravami. Poté bylo třeba podepsat smlouvu s jazykovou školou, připravit další kolo dokumentů a mohli jsme se vydat na úřad podepsat dohodu o poskytnutí příspěvku. Samotný kurz bylo možno spustit až po podepsání dohody, a tak jsme začali v lednu 2017.

Jdeme na to!

Abychom splnili požadovanou odbornost a intenzitu kurzu, poptávali jsme lekce „Business English s rodilým mluvčím“ v rozsahu 50 vyučovacích hodin na účastníka. Pro spolupráci na jazykovém vzdělávání jsme si na základě průzkumu trhu vybrali Jazykovou školu HELLO. S kolegy jsme se rozdělili do tří skupinek podle úrovně angličtiny a jednou týdně v dopoledních hodinách absolvovali na domácí půdě naší konferenčky 90-ti minutovou lekci s paní lektorkou.

Naší lektorkou se stala Andrea Supomo z Kanady. Andrea má magisterský titul v oboru „Business Administration“. Získala také bakalářský titul z němčiny a francouzštiny. Narodila se v České republice a umí česky, ale její mateřštinou je angličtina. V Kanadě pracovala pro vládu provincie Ontario na mnoha projektech pro podnikatele. Založila projekt „Young Entrepreneurs“ na financování podnikatelských plánů pro mládež. Poskytovala finanční poradenství malým a středním podnikatelům v rámci konferencí „Bridges to Better Business“, propagovala Ontario v zahraničí a vyjednávala s potenciálními investory z celého světa.

Andrea si pro nás připravovala různá témata a materiály, které se vždy týkaly podnikání nebo komunikace s klienty. Po celou dobu lekce jsme o tématech diskutovali a nikdy jsme nevynechali „small talk“, tedy neformální tlachání o počasí, rodině, koníčcích apod. které bývá při kontaktu s klienty také nedílnou součástí konverzace. Naše společné hodiny probíhaly v poklidu, napsali jsme si jen jeden průběžný testík a na závěr nás přišel ústně přezkoušet lektor pan Jakub Nohavica. Kurz jsme zakončili jako správní školáci 30. června. Všichni jsme obdrželi certifikáty za úspěšnou účast v kurzu a rozjeli jsme se na hromadnou týdenní dovolenou.

Bez práce nejsou koláče…

Administrativa spojená s poskytováním dotací je vždycky trochu oříšek. Než jsme se do projektu POVEZ II zapojili, porovnávali jsme jeho výhody a nevýhody s Výzvou 043 ze stejného evropského Operačního programu Zaměstnanost.

Dotaci z Výzvy 043 by bylo možné použít na širší nabídku kurzů i „neodborných“ školení včetně soft skills a dalších. Tato výzva však běžela pouze od 15.6.2016 do 31.8.2016 a množství potřebné dokumentace pro samotnou žádost bylo nesrovnatelné! Nehledě na následnou administrativu a vyúčtování, které by pro nás bylo časově úplně nezvladatelné… Samotná příručka pro žadatele měla přes 300 stran!!! Je nutno přiznat, že v projektu POVEZ II díky spolupráci s Úřadem práce bylo papírování nepoměrně méně, ve srovnání s projekty čistě z Evropské unie. Díky tomu je přístupný i pro malé a střední firmy, které si nemohou dovolit nést obrovskou administrativní zátěž.

V projektu POVEZ II stačilo každý měsíc zaslat prezenční listinu s podpisy a vyúčtování mzdových nákladů, které byly Úřadem práce vyplaceny v dalším měsíci. Po ukončení kurzu jsme odeslali certifikáty za absolvování, vyúčtování vzdělávací aktivity a příslušné daňové doklady. Komunikace s úřednicemi byla vždy vstřícná a i přes mnoho drobných nedostatků z naší strany, které vznikaly kvůli častému přesouvání lekcí, jsme se vždy domluvily na řešení. Jednou jsme na náhradní termín museli zařídit suplování a zrovna se na nás přišla podívat inspekce! Suplující lektor Chris Kurth byl profesionál na svém místě a tak paní inspektorka neshledala žádné problémy. Účastníci poctivě dodržovali účast (minimální hranice byla 80 %) a také obsahově jsme se drželi tématu Business English. Na nástěnce od začátku roku visela povinná prezentace projektu ve formě čtvrtky s číslem projektu a logy poskytovatelů podpory. Jediná nemilá příhoda nastala kvůli pozdnímu odeslání docházky za měsíc březen, kdy nám bohužel z toho důvodu mzdové náklady za tento měsíc nebyly poskytnuty. I přesto to ale stálo za to!

A co na to kolegové?

Reakce kolegů se dozvíte zase příště, až po vyhodnocení jejich zpětné vazby 🙂

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *