Split Test: 5 věcí, na které nezapomenout

Split test je forma A/B testingu, kdy máme vytvořené dvě stránky: stránka A neboli control a stránka B neboli variant. Stránka B se pak liší od A například barvou buy tlačítka nebo obsahem textu. Experiment spočívá v náhodném rozmístění uživatelů na tyto stránky a sledování, která z nich je úspěšnější (větší počet koupených produktů atd.). Nemusí se jednat pouze o dvě stránky, ale tři nebo čtyři.

Na obrázku je vidět, jak takové testování vypadá v praxi. V tomto případě se jedná o jednoduchý test, kdy se varianta od controlu liší barvou pozadí a coverem knihy (2D vs 3D).

Na co myslet při spuštění testu?

Buy link

Link pro koupení produktu v clickbanku. Skládá se z několika částí:

 1. productID: jedná se o ID produktu z clickbanku. Produkt s tímto cbID musí existovat v aMemberu, aby k němu měl uživatel přístup
 2. cbfid: parametr flow (funnel) z clickbanku. Flow neboli funnel definuje, přes které stránky uživatel postupně prochází. Nastavují se accept a decline větve s pevně daným productID a URL na danou stránku. V případě existujícího funnelu stačí nastavit na landing page dané cbfid. Jestliže se vytvářel nový, musíme upravit i další stránky (nastavit productID, úpravy vzhledu).
 3. cbskin: parametr z clickbanku, který ovlivňuje, jak vypadá stránka s clickbank order formulářem.
 4. vendor: zpravidla zůstává neměnný. Říká, u kterého vendoru se produkt s daným cbID prodává.
 5. vtid: tato proměnná se taky předává v buy linku a slouží pro trackování. Vtid nám umožňuje vidět v clickanku, kolik návštěvníků nakoupilo daný produkt, z které stránky se uživatel přišel a jestli je z mobilu nebo desktopu. Vtid tedy nastavujeme pro každý lander zvlášť, zpravidla ve tvaru: (mo)llldddmm.
  • mo – volitelný parametr, sloužící k rozlišení mobile a desktop
  • lll – název landeru
  • dd – datum: den
  • mm – datum: měsíc
  • K tomuto parametru se průchodem funnelu postupně přidávají nakonec vždy 2 písmenka definující stránku, na které uživatel právě je.
 6. custom parametry: pomocí buy linku si můžeme na stránky ve flow předávat další parametry. Využíváme zde například:
  • lander – parametr sloužící k upsell statistics, na landeru se nastaví jako základ vtid a poté se předává ve flow a již nemění.
  • cbf – jedná se o session identifikator, který je po dobu nákupu stejný.
  • accept_stats – používáme pro sledování, zda uživatel koupil produkt či ne. K tomuto parametru se postupně přidává nakonec písmeno A nebo D. Na každé stránce ve flow pak odesíláme tento parametr do Google Analytics.

Na obrázku je ukázka cbskinu – clickbank order form. V URL můžeme zkontrolovat další parametry.

 

Google Analytics

Analytický nástroj sloužící k měření prodeje a návštěvnosti webových stránek. Zahrnuje:

GA Experiment Code: jedná se o javascriptový kód, který rozděluje uživatele mezi stránky. Nastavuje se v GA administraci, volíme zde mimo jiné rozdělení poměru (obvykle 50/50), cíl experimentu, varianty (jejich URL a popis).

GA Event Prefix: obvykle se nastavuje jako základ vtid a slouží k trackování pomocí GA eventů. Tuto akci přidáváme na popupy, tlačítka a podobně.

GA Event Label: pomáhá nám odlišit control od varianty.

GA event má poté tvar:

ga(‚send‘, ‚event‘, gaEventPrefix + eventCategory, eventAction, gaEventVariant);

například:

ga(‚send‘, ‚event‘, ‚aff2004-popup-access‘, ‚open‘, ‚control‘)

Video

Často bývá součástí stránek také video, v jehož průběhu se zobrazuje skrytý obsah – hlavně buy linky.

videoSource: URL zdroje videa

timer: pokud používáme skrytý obsah, musíme nastavit kdy se má zobrazit

autostart: spuštění videa automaticky po načtení stránky. Tento parametr nastavujeme obvykle rozdílně pro mobil a desktop.

další parametry: například thumbnail

Cena (price)

priceOld: původní cena

priceNew: nová cena

Další parametry

Podle projektu, na kterém pracujeme, např.

subsribeListId: id listu v Maropostu/Aweberu, do kterého je uživatel přihlášen

Kontrola především!

Na uvedené parametry je třeba myslet při vytváření split testů a důkladně je kontrolovat. Ověřit správnost buy linků, vtid jak pro mobilní, tak pro desktopové zobrazení. Otevřít konzoli v prohlížeči a zkontrolovat zaslání GA eventu, upsell trackingu. Pokud využíváme vytvoření uživatele přes API, pak musíme zkontrolovat zaslaný email a vytvořeného uživatele s daným produktem. V Maropostu/Aweberu naleznout uživatele pod daným emailem a listem.

Tento článek může minimálně posloužit jako základní manuál pro vytváření nových testů a tím zmenšit počet „fuck-upů„.

One Reply to “Split Test: 5 věcí, na které nezapomenout”

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *