Jak analyzovat výkon VSL?

Většina našich klientů navádí affiliate traffic na dedikované landery, které se většinou skládají z jednoduché hlavičky, prodejního VSL a stručného představení produktu spolu s buy linkem pod ním. Video je tedy hlavní prvek webu a je to právě to, co by mělo přesvědčit lidi ke koupi nabízeného produktu. Podívejme se na příklad takového webu.

Z obrázku je patrné, že pro analytika se zde moc vyžití nenachází. Z hlediska chování zákazníků můžeme samozřejmě sledovat dobu strávenou na landeru, bounce rate a tak dále. Můžeme založit i snapshot pro sledování heatmap/scrollmap, ale stále to není nic super záživného. Středobodem zůstává video. Počkat, video! Tato prodejní videa mají až 30 minut a obsah webu se postupně uvolňuje v určitých intervalech. Při představení produktu se například zobrazí buy link. Co kdybychom sledovali, kdy nám návštěvníci odcházejí, jak dlouho se průměrně dívají nebo kolik se jich dočká odhalení obsahu. Asi by to šlo segmentací v Google Analytics, ale zde vycházíme jen z doby strávené na webu a nepočítáme například s pauzováním videa. Chce to najít lepší způsob.

Napsali jsme script, který posílá Event do Google Analytics, když se člověk dostane do určité délky videa. Tento script počítá i s pauzováním či přetáčením videa. Zvolili jsme procentuální hodnoty namísto sekund. Díky tomu můžeme vidět, kolik lidí se dostalo do jakékoliv části. Výsledek, jak to vypadá v GA můžeme vidět na obrázku.

 

Tyto data vyexportujeme za požadované období a další zpracování probíhá již v Excelu. Po vložení csv můžeme vytvořit graf, který přehledně znázorňuje, jak návštěvníci postupně odcházeli.

Výstup může vypadat následovně pro několik landerů s možností zobrazení jednotlivých v plné velikosti, což se hodí zvlášť u méně navštěvovaných.

V grafu můžeme opravdu hezky vidět skoky dolů, které nastaly při např. představení produktu nebo při odhalení ceny. U několika videí jsme zjistili, že až 20 % lidí odejde při představení produktu, protože ještě nevidí cenu. Možná už chtěli produkt koupit, ale nevěděli jak, tak odešli. A to jsou právě věci, které můžeme neskutečně využít a upravovat zážitek návštěvníka na míru danému projektu.

Další z věcí, které se hodí vědět je průměrná doba sledování videa. Ale jak ji zjistit? Můžeme využít průměrnou dobu strávenou na webu, ale je to nepřesné, protože nevíme, jestli se člověk na video vůbec díval. Pokud známe délku videa a kolik lidí bylo v jednotlivých procentech délky, stačí nám jednoduchý vzorec.

Potřebujeme celkovou dobu, kterou se návštěvníci na video reálně dívali a tu vydělit počtem lidí. Otázkou je, jak tu celkovou dobu získat pomocí hodnot, které máme. Nebudu vás nutit přemýšlet, stačí pro aktuální procento odečíst počet lidí, kteří se nacházeli v následujícím procentu a výslednou hodnotu vynásobit sekundami, které měli v daném procentu shlédnuté. Výsledné sekundy pro jednotlivá procenta sečíst a vydělením celkovým počtem lidí dostaneme, kolik sekund stráví návštěvník průměrně na webu. Graf pro jeden lander může vypadat následovně.

Bílý average je hodnota zahrnující všechny návštěvníky webu a zelený average je hodnota zahrnující všechny, krom těch, kteří hned odešli/stopli video v nultém procentu. To může být způsobeno jak autoplayem na některých landerech tak příliš cold trafficem. Odfiltrováním těchto lidí získáme average, který ukazuje, jak dlouho jsou průměrně ochotni sledovat video návštěvníci, kteří mají o nabízené produkty alespoň malý zájem pří příchodu. Právě nejpozději kolem této doby bychom měli soustředit odhalení našeho obsahu a umožnění koupě produktu.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *